Algemene voorwaarden

Levering:

  • Vertrek vanuit onze magazijnen (Antwerpen Linkeroever).
  • Franko vanaf 400 Euro.
  • Bezwaren tegen de levering dienen ons uiterlijk binnen de 8 dagen na verzending bij aangetekend schrijven te worden medegedeeld. Na deze termijn wordt de levering geacht als te zijn aanvaard.
  • De leveringen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de factuur.

Prijzen: Netto, excl. 21% BTW

Verpakking: Inbegrepen en verloren

Betaling: 30 dagen na factuurdatum

Annulatie: Bij annulatie van een bestelling wordt 30% van het bestelbedrag gefactureerd.

Garantie: 2 jaar, uitgezonderd verbruiksmaterialen.

Facturatie: Voor bedragen, lager dan 400 euro wordt een toeslag van 25 Euro berekend voor administratiekosten en transportkost.

Bevoegdheid: Voor alle betwistingen zijn de terzake van het geschil bevoegde rechtbanken van Antwerpen uitsluitend bevoegd.